Henkilöstö­johtaminen vahvasti mukana kasvuyhtiö Vainun strategiassa

Organisaation kasvu ja kansainvälistyminen vaatii HR:ltä ja koko henkilöstöltä uutta osaamista. Miten HR pystyy tukemaan ja kantamaan vastuun henkilöstön kehittämisessä tulevaisuuden kasvutarinoissa? Vainun henkilöstöjohtaja Saara Somersalmen mukaan tämä vaatii ennen kaikkea henkilöstöön liittyvien tekijöiden liittämistä mukaan yhtiön strategiaan.

Kasvu edellyyttää tehokasta ja idearikasta HR-johtamista

“HR:n merkitys ja rooli on korostunut Vainun kasvaessa ja kansainvälistyessä. Yhtiön liiketoiminnan malli on aina ollut hyvin ihmislähtöinen. Vainu on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana noin 50 hengen start-up yhtiöstä 200 ammattilaisen kansainväliseksi kasvuyhtiöksi.”

Kasvu on edellyttänyt tehokasta ja myös idearikasta HR:ää, joka on toteuttanut mittavat rekrytoinnit sekä varmistanut mekanismit ihmisten työssä oppimiselle, menestymiselle ja viihtymiselle.

Tulevaisuuden HR-johtaminen edellyttää yhä monipuolisempaa liiketoimintakokemusta, mikä puolestaan vaatii HR-osastoa siirtymään lähemmäs liiketoiminnan strategiaa ja strategista ajattelumallia. Somersalmi lähettää aiheesta seuraavia terveisiä organisaatioiden johdolle:

“Varmistakaa, että johdon rinnalla on HR, jolla on myös liiketoimintakokemusta, tai ainakin syvällistä ymmärrystä liiketoiminnasta. Tätä voi kehittää kutsumalla HR tekemään hetkeksi esimerkiksi myyntiä. Antakaa HR:lle strategista ja tavoitteellista vastuuta – toisin sanoen, ottakaa henkilöstöön liittyvät yritykselle kriittiset asiat mukaan yhtiön strategiaan.”

Henkilöstön motivaatio vahvistuu systemaattisella ja tavoitteellisella kouluttamisella

Vainulla panostetaan erityisesti henkilöstön systemaattiseen ja tavoitteelliseen kouluttamiseen, sillä sitä pidetään yrityksen kasvun edellytyksenä. People & Performance -yksikkö on vahvasti yhtiön liiketoiminnan tavoitteiden tukena ja sen kädenjälkeä mitataan – aivan kuten myyntiäkin.

”Ihmiset motivoituvat, kun pääsevät oppimaan uutta, ja viihtyvät paremmin työssään saaden samalla aikaan parempia tuloksia. Mittaamme työtyytyväisyyttä säännöllisesti ja siinä olennaista on ymmärtää, mikä on jokaiselle yksilölle merkityksellistä. Asia, mikä tekee yhden tyytyväiseksi, ei välttämättä ole millään tavalla relevantti toiselle. Juurikin työn merkityksellisyyden mittaaminen on minusta mielekkäämpää, kuin tyytyväisyyden. Olemme saaneet Vainulla tästä erinomaiset tulokset, ja se näkyy kyllä ihan arkipäivässäkin.”

Somersalmi nostaa HR-trendeiksi työn merkityksellisyyden, strategista kilpailukykyä tukevan pitkän aikavälin osaamisen kehittämisen ja tulosten mittaamisen rinnalle teknologian mukana tuomat mahdollisuudet, kuten People Analytics:n ja AI:n yhdistämisen HR:n toimintoihin. Panostamalla näihin osa-alueisiin HR pystyy tulevaisuudessakin auttamaan yhtiön kasvussa ja vastaamaan yhtiön strategisiin tavoitteisiin.

Saara Somersalmi (henkilöstöjohtaja, Vainu) on HR-asiantuntija, jolla on vankkaa liiketoimintakokemusta ja hyvin liiketoimintaorientoitunut tapa toteuttaa henkilöstöjohtamista. Hän näkee ihmiset ja tiimin jokaisen yrityksen tärkeimpinä voimavaroina, joiden avulla kasvu pystytään mahdollistamaan. Somersalmen vastuulla on varmistaa, että Vainu on henkilöstön osalta huippukunnossa viemässä suomalaista osaamista data-analytiikan muodossa maailmalle.

Vainu on yksi Suomen parhaista myyntiorganisaatiosta ja kovaa vauhtia kasvava kansainvälinen kasvuyritys. Yhtiö on rekrytoinut viime vuosina voimakkaasti ja panostanut yrityskulttuuriin. Hallitun kasvun ja ihmisten viihtyvyyden taustalla voidaan pitää muun muassa HR-toiminnon toteuttamaa ja onnistunutta strategista roolia yhtiön tavoitteiden saavuttamisessa. 

Haluatko kuulla lisää näkemyksiä HR-trendeistä ja tulevaisuuden henkilöstöjohtamisesta?

Kasvun paikka kokoaa yhteen tulevaisuuden HR-trendit sekä näkemyksiä osaamisen hyödyntämisestä ja henkilöstöjohtamisen kehittämisestä. Saara Somersalmen lisäksi mukana monia muita HR-asiantuntijoita.

Mukana Kasvun paikkaa yhdessä Koulutussetelin kanssa on ollut luomassa Suomen yritysmaailman HR-asiantuntijat:

Heini Kaihu, Henkilöstöjohtaja, Head of HR, Rovio
Janne Vainio, TCEO & työelämänvalmentaja, ManagementOne
Katja Noponen, CEO & Founder, Katja Noponen
Mari Katara, HR Manager, OP Financial Group
Marko Viitikko, HR, Manager, MPS
Niina Ritala, Human Resources Director Services and Head of Normet Academy
Panu Luukka, yrityskulttuurimuotoilija, LeidenSchaft
Saara Somersalmi, Head of HR, Vainu

Työnantajalle

Koulutussetelillä lisäät työntekijän motivaatiota kehittää itseään ja omaa osaamistaan. Työntekijä maksaa valitsemansa koulutuksen Koulutussetelillä kätevästi itse, jolloin sinulta säästyy aikaa sekä rahaa. Myös työsuhteen päättymiseen liittyvän koulutusvelvollisuuden voi ulkoistaa Koulutussetelillä.

Työntekijälle

Koulutusseteli mahdollistaa uudella tavalla oman osaamisesi kehittämisen sekä ammattitaidon ylläpitämisen. Saat vapaasti valita haluamasi koulutukset ja valmennukset juuri sinulle sopivaan aikaan paikasta riippumatta.

Kouluttajalle

Markkinoi koulutustarjontaasi suoraan työntekijöille Koulutussetelin avulla. Liittymällä verkostoomme mahdollistat työntekijöille vapauden valita tarvittavat koulutukset itse. Näin autat työntekijöitä kehittämään omaa osaamista ja ammattitaitoa.