Esa Schön Esa Nimikirjoitus

Adinum Oy:n hallituksen puheenjohtaja
OT, VT Esa Schön

Tervehdys

Koulutusseteli on saanut alkunsa ajatuksesta yhdistää koulutuksentarjoajat yksilöllistä koulutusta hakeviin työntekijöihin. Sen taustalla on ajatus siitä, että työntekijä tietää itse parhaiten, mitä koulutusta hän tarvitsee osaamisensa kehittämiseen sen hetkisessä työssään ja tulevaa työuraansa silmällä pitäen. Työnantaja puolestaan hyötyy, kun työntekijä ylläpitää osaamistaan ja työmotivaatiotaan kouluttautumalla. Näenkin koulutuksen olevan erinomainen työsuhde-etu.

Samalla halusin ratkaista työsuhteen päättämiseen liittyvän työnantajan lakisääteisen koulutusvelvollisuuden (TSL 7:3) positiivisesti työnantajan ja työntekijän kannalta. Työntekijä hyötyy, kun pystyy valitsemaan omaa uudelleen työllistymistään edesauttavan koulutuksen. Työnantaja puolestaan täyttää koulutusvelvollisuuden mahdollisimman helposti ja tehokkaasti. Näitä tarkoitusperiä varten perustin Adinum Oy:n, jonka päätuotteena on Koulutusseteli.

Taustani ammattiliittomaailmasta on auttanut huomaamaan yksilöllisten työelämätaitojen, osaamisen ja koulutuksen merkityksen työntekijän työuran kannalta. Tämä on vaikuttanut Koulutussetelin keksimiseen. Oman osaamisen ylläpitäminen on parasta työsuhdeturvaa ja lisää samalla työmotivaatiota, joka parantaa myös työhyvinvointia. Kun työntekijät voivat hyvin, se näkyy ulospäin asiakkaille, ja parantaa yrityksen tuottavuutta.

Koulutussetelit ovat irtisanotulle parhaimmillaan kilpailuvaltti uutta työtä haettaessa. Niitä voi käyttää esimerkiksi uudessa työssä tarvittavien pätevyyksien edellyttämän koulutuksen maksamiseen, mikä puolestaan alentaa uudelle työnantajalle työntekijän palkkaamisesta syntyviä kustannuksia.

Koulutussetelin toteutustavan osalta päädyin verkkopohjaiseen sähköiseen ratkaisuun. Tämä näkyy myös koulutusyhteistyökumppaneidemme tarjonnassa, jotka tarjoavat perinteisten läsnäoloa vaativien koulutusten lisäksi webinaarityylisiä ratkaisuita. Sinun ei tarvitse fyysisesti mennä koulutukseen, vaan parhaimmillaan pystyt osallistumaan koulutukseen sinulle sopivaan aikaan ja sinulle sopivassa paikassa.

Koulutusseteli mahdollistaa hyvin erilaisten ja erilaisiin tarpeisiin vastaavien koulutusten hankkimisen ammatillisesta peruskoulutuksesta korkeakouluopintoihin saakka. Joko työpaikallasi on käytössä Koulutusseteli?