Juristi vastaa: Mikä on lakisääteinen koulutus­velvollisuus?

Koulutusvelvollisuus koskee yrityksiä, jotka työllistävät vähintään 30 työntekijää ja ovat irtisanomassa työntekijän tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Heidän tulee järjestää työllistymistä edistävää koulutusta irtisanottavalle työntekijälle, jonka työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta.

Mihin laki velvoittaa?

Laki velvoittaa, että koulutus järjestetään työntekijälle kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä ja että koulutuksen on oltava työllistymistä edistävää. Tämän tarkemmin koulutuksen sisältöä ei ole laissa tai sen esitöissä määritelty.

Koulutuksen on lain mukaan vastattava arvoltaan työntekijän kuukausipalkkaa tai toimipisteen keskiarvoista kuukausipalkkaa, jos se on suurempi. 

Työnantajalla on TSL 7:13:n nojalla velvollisuus tarjota työntekijälle ”tilaisuus” osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Tämän velvollisuuden täyttämiseksi ei kuitenkaan riitä se, että työnantaja ilmoittaa, että työntekijällä on oikeus osallistua edellä tarkoitettuun valmennukseen tai koulutukseen enintään tietyllä rahasummalla ja jättää valmennuksen tai koulutuksen toteutumisen työntekijän oman aktiivisuuden varaan. Sen sijaan esimerkiksi Koulutussetelien hankkiminen työntekijän käyttöön riittää täyttämään työnantajan velvollisuuden.

Lisätietoja voi tästä pyytää tarvittaessa:

Esa Schön
asianajaja, OTL, VT
Asianajotoimisto Aika / Viilo, Vainio & Schön Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 Helsinki
puh. 0408234892

Työnantajalle

Koulutussetelillä lisäät työntekijän motivaatiota kehittää itseään ja omaa osaamistaan. Työntekijä maksaa valitsemansa koulutuksen Koulutussetelillä kätevästi itse, jolloin sinulta säästyy aikaa sekä rahaa. Myös työsuhteen päättymiseen liittyvän koulutusvelvollisuuden voi ulkoistaa Koulutussetelillä.

Työntekijälle

Koulutusseteli mahdollistaa uudella tavalla oman osaamisesi kehittämisen sekä ammattitaidon ylläpitämisen. Saat vapaasti valita haluamasi koulutukset ja valmennukset juuri sinulle sopivaan aikaan paikasta riippumatta.

Kouluttajalle

Markkinoi koulutustarjontaasi suoraan työntekijöille Koulutussetelin avulla. Liittymällä verkostoomme mahdollistat työntekijöille vapauden valita tarvittavat koulutukset itse. Näin autat työntekijöitä kehittämään omaa osaamista ja ammattitaitoa.