Juristi vastaa: Mitä tehdä jos työnantaja ei ole tarjonnut minulle lakisääteistä koulutusta irtisanottuaan minut tuotannollisin ja taloudellisin syin? | Adinum Koulutusseteli

Juristi vastaa: Mitä tehdä jos työnantaja ei ole tarjonnut minulle lakisääteistä koulutusta irtisanottuaan minut tuotannollisin ja taloudellisin syin?

 

TSL 7:14:n mukaan ” [T]yönantaja, joka ei ole noudattanut 13 §:ssä säädettyä velvollisuuttaan, on velvollinen suorittamaan työntekijälle kertakaikkisena korvauksena koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaavan määrän. Jos valmennuksen tai koulutuksen järjestämisvelvollisuus on laiminlyöty vain osittain, korvausvelvollisuus rajoittuu vastaamaan velvollisuuden laiminlyötyä osuutta.” Jos työnantaja on laiminlyönyt velvollisuutensa koulutuksen järjestämiseen, sinulla on siis oikeus vaatia työnantajalta vahingonkorvausta. Korvausta on vaadittava kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Esa Schön, Aikalaki Oy

Adinum Oy:n hallituksen puheenjohtaja
OTL, VT Esa Schön