Rekisteriseloste | Adinum Koulutusseteli

1. Rekisterinpitäjä

Adinum Oy
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Helsinki
P: 040 4847 033
Y-tunnus: 2811040-4

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Esa Schön
esa.schon@tyosuhdeneuvonta.fi
Puhelin 0400 908 940

3. Rekisterin nimi

Adinum Oy käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

– Palveluun liittyminen ja palvelun käyttäminen
– Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, asiakasyhteydenpito ja markkinointi sekä markkinointi- ja mielipidetutkimukset

5. Rekisterin sisältämä tiedot

Käyttäjien syöttämät tiedot, kuten
– Käyttäjän nimi, osoite, asuinpaikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja työnantaja
– Yritysten osalta y-tunnus, laskutusosoite sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
– Tieto suostumuksesta, mikäli käyttäjä sallii uutiskirjeiden lähettämisen ja/tai yhteystietojen luovuttamisen markkinointitarkoituksessa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan yritykseltä (käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite). Muita tietoja saadaan vain rekisteröityneiltä itseltään

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Adinum Oy:llä on oikeus käsitellä käyttäjien palveluun syöttämiä tietoja

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja henkilötietojen käyttöä valvotaan. Pääsy rekisteriin on sallittu rajatulle joukolle.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Adinum Oy:n rekisteriin. Tiedot voi maksutta tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena osoitteeseen:

Adinum Oy
c/o Suomen Työsuhdeneuvonta Oy

Topeliuksenkatu 7A
00250 Helsinki

Pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yllämainittuun osoitteeseen.